Digital Lead

Leder människor och organisationer genom digitaliseringen med människan i centrum och tekniken som möjliggörare.

Digital Lead är experter på att leda människor i digitala förändringar

Tillsammans maximerar vi värdet av våra kunders digitala investeringar

Humor och glädje tillsammans!

Jobbar du redan på Accigo?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@accigo.se