Accigos konsultprogram

Vill du bli en av marknadens bästa konsulter inom digital affärs och verksamhetsutveckling?

Nyexaminerad och taggad på att kliva in i arbetslivet?

Accigos traineecertifierade konsultprogram har som mål att utveckla talangfulla nyexaminerade studenter till marknadens bästa konsulter inom digital affärs- och verksamhetsutveckling.

Vi söker dig som vill kickstarta din konsultkarriär, har ett stort intresse för IT och är nyutexaminerad med akademisk utbildning. Din utbildning kan exempelvis vara civilingenjör, utvecklare, civilekonom, systemvetare eller har motsvarande akademisk utbildning.

Konsultprogrammet ger dig en möjlighet att prova på många spännande projekt inom olika branscher. Vi arbetar med ett stort fokus på personlig utveckling och är måna om en bra balans mellan privat- och arbetsliv. Genom en unik hållbarhetsplan, coachning med en tydlig målsättning och kundprojekt tidigt i konsultkarriären utvecklas våra medarbetare till marknadens bästa konsulter.

Under de tre år som Konsultprogrammet pågår får du bland annat gå ett introduktionsprogram på sex veckor, prova på varierande roller inom olika kunduppdrag, utvecklas individuellt och nätverka med kollegor genom spännande interna projekt. Detta skapar en bra grund för den fortsatta yrkesverksamma karriären som konsult.

 

Vad är konsultprogrammet?

Konsultprogrammet är en period på tre år där du som nyexaminerad ges möjligheten att bygga upp dina konsulttalanger till marknadens bästa. Genom sex veckors introduktion, löpande utbildningar och olika kundprojekt kommer du på ett tryggt och lärorikt sätt in i din roll som konsult. 


Introduktionsprogrammet

Konsultprogrammet kickstartar med vårt Introduktionsprogram. Det är en period på sex veckor då du introduceras till vår företagskultur och skapar en förståelse för hur vi arbetar efter våra värdeord: entreprenörsanda, professionalism och balans. Du får även utbildning och träning inför din framtida roll som konsult samt en bra inblick i konsultyrket. 

Dessa sex introduktionsveckor är intensiva och lärorika, men framförallt otroligt roliga! Du lär känna massor med nya människor, knyter värdefulla kontakter inför framtiden och har sex fantastiskt händelserika och roliga veckor tillsammans med dina nyfunna och framtida kollegor. 


Konsultprogrammet ger möjlighet för spännande uppdrag där du tidigt får ta ansvar

När Introduktionsprogrammet är avslutat är det dags att stråla samman med ditt Team och hoppa på ditt första kunduppdrag. Tillsammans med erfarna kollegor är du med och bidrar till våra kunders framgångar och du får även tidigt ta stort ansvar. Självklart finns dina kollegor alltid till hands för löpande coachning, stöttning och kvalitetssäkring under dina projektarbeten. 


Tre år som stark grund för en framgångsrik konsultkarriär

Under dina första tre år följer du dessutom en utvecklingsplan som är utformad för att du så snabbt som möjligt ska bli en av marknadens vassaste konsulter!

Konsultprogrammet är uppbyggt kring tre P:n (Produkt, Process och Personlighet) som representerar de olika områden som du kontinuerligt kommer att arbeta med och utvecklas inom. Till skillnad mot klassiska traineeprogram där du och dina kollegor genomför gemensamma utbildningar är det istället upp till dig och din egen ambition att genomföra dessa utbildningar löpande under dina tre år i Konsultprogrammet.

 

3P.png

 

Hur är det att gå Konsultprogrammet?

Accigo som företag

På Accigo vill vi ge dig förutsättningar att utvecklas som konsult och människa utifrån dina egna ambitioner. Vi tror på en ständig utveckling och att alltid skapa sammanhang som gynnar både våra kunder och medarbetare. En balans mellan professionalism och entreprenörsanda gör oss framgångsrika i allt vi gör! Vi har inte traditionella hierarkier och chefer utan vi är en nätverksorganisation som är värderingsstyrd. Istället för att några få chefer eller ägare fattar beslut åt många, fattar vi medarbetare beslut åt oss själva.

 

Läs mer och våra värderingar och företagskultur

”Jag blev imponerad av det stora engagemang och den drivkraft som finns hos Accigos medarbetare”

Anna Eriksson, CRM

Civilingenjör i Maskinteknik, Linköpings universitet

Jag drogs till Accigos kultur och värderingar. När jag fick möjligheten att träffa Accigos medarbetare under ett studentmingel och under rekryteringsprocessen blev jag imponerad av allas stora engagemang och drivkraft. Det i sin tur gjorde att jag började se Accigo som den drömarbetsplats jag letade efter. Härliga kollegor som jag kan lära mig av och samtidigt ha roligt tillsammans med är viktigt för mig.

Idag är jag väldigt nöjd med mitt val och jag tycker det är kul att gå till jobbet. Anledningarna är bland annat att jag får jobba med olika typer av projekt och kunder i varierande roller. Dessutom får jag ta stort ansvar och har möjligheten att utvecklas utefter mina ambitioner.

På Accigo har vi även möjligheten att engagera oss i både roliga och givande interna initiativ. Jag är med i allt från marknadsföring, vår dansgrupp och arrangerandet av konferenser. Det gör att jag utvecklas med fler kollegor än dem som ingår i mitt härliga CRM-team. 

”Accigo är en plattform för mig att växa både personligt och professionellt”

Lisa Lindvall, Digital Lead

Civilingenjör i System i teknik och samhälle, Uppsala universitet

Det fantastiska med Accigo är att det inte endast är en plattform där jag får möjlighet att utveckla min konsultmässiga kompetens och erfarenhet, utan det är en plattform för mig att växa både personligt och professionellt i ytterligare dimensioner.

Utöver mina spännande kunduppdrag har jag engagerat mig en hel del internt i form av att ansvara för studentmarknadsföring, vara med och driva Accigos marknadsföring utifrån både kund- och medarbetardimension samt utveckla ett av mitt team Digital Leads erbjudanden. Att få vara med från start där ett erbjudande endast är en idé till att det itereras och förfinas. För att sedan gå ut i första kundmötet, att få in min första affär och sedan gå ut och leverera vårt erbjudande hos kund har varit både oerhört utmanande och samtidigt så roligt och utvecklande. Under hela resan så har jag haft ett tryggt lag som coachat mig på hemmaplan som har gett mig verktyg att växa och ta plats i såväl erbjudandeutveckling som kundaffärer. Det är detta som för mig är ett Växthus för människor – på riktigt. 

 

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar att kunna förstå kundens affär och mål jobbar vi nära och vanligtvis på plats hos våra kunder”

Joakim Gartmark, Business Intelligence

Master i nationalekonomi med inriktning finansiell ekonometri, Stockholms universitet

Jag jobbar med avancerad analys hos bolag inom bank och finans med målsättningen att säkerställa att kunden uppnår framgång i sin resa att bli mer datadrivna. För att skapa bästa möjliga förutsättningar att kunna förstå kundens affär och mål jobbar vi nära och vanligtvis på plats hos våra kunder. På så vis kan vi tillsammans med kunden skapa en tydlig bild om vad man önskar uppnå och sätta en plan framåt för att säkerställa framdrift i kommande analysprojekt. I våra projekt levererar vi allt från deskriptiva till prediktiva analyser och vår roll är dels att säkerställa att analyserna är av högsta kvalitet, men också att kunna erbjuda en tydlig förklaringsmodell med konkreta åtgärder för att nå högsta möjliga avkastning på det mål man önskar uppnå.

I takt med att allt fler bolag påbörjat sin resa att bli mer datadrivna ser vi också ett ökat behov av en kombinerad kompetens inom avancerad statistik och affärsutveckling. Genom att börja konsultprogrammet har jag haft möjlighet att diskutera den här trenden med flertalet kollegor som stöttat och hjälpt mig i att bygga upp ett nätverk och skapa förutsättningar för att driva kundaffären Accigo Analytics. Idag är målet för Accigo Analytics att vara ett förstahandsval för alla våra kunder när det handlar om frågor relaterade till allt från analys till att jobba datadrivet ur ett rent organisationsperspektiv. 

Energi på jobbet!

På kontoret finns härlig energi och gemenskap! På Business Wellness Center sitter vi tillsammans med våra fem systerbolag, som vi delar värdegrund med, för att få ännu mer inspiration och större nätverk inom olika branscher och kompetenser. Totalt är vi ungefär 350 konsulter som samverkar.

I Stockholm ligger vårt kontor mitt emot Centralstationen med fantastisk takterass och utsikt över Stadshuset och Riddarfjärden. Vårt kontor I Oslo ligger vid Centralstationen.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor