Jag brinner för teknik och digitalisering, samt vad den kan skapa i mötet med människan. Jag tror på att skapandet av lyckade förändringar kräver att man ser till både verksamhet och teknik, samt har en syn på dessa som en helhet. Under min tid i branchen har jag jobbat på alla nivåer från helpdesk och drifttekniker till projektledare och IT-chef. Utöver det har jag även en bakgrund inom pedagogiken som präglat mitt sätt att kommunicera och arbeta. Jag är alltid nyfiken och sätter mig snabbt in i situationen, organisationens affärsidé och behov, samt har en styrka i att kunna kommunicera detta på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

Idag fokuserar jag mestadels på ledning och projektledning där digital utveckling och transformation är den röda tråden. Jag är van att arbeta tillsammans med eller i styrgrupper och ledningsgrupper i frågor som rör verksamhetens digitala utveckling. 

Ett positivt tillvägagångssätt, ansvarstagande, ödmjukhet och lyhördhet med fokus på långsiktigt resultat är något som vi alla på Accigo alltid strävar efter, detta gör att vi skapar värde hos våra kunder!

Jobbar du redan på Accigo?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@accigo.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor