facebook tracking

Framgångsrika organisationer väljer inte det ena eller andra, de är både och!

 

Mikael Balkö_balkong.jpg

Accigo har tre värdeord som vi lever efter: Professionalism, Balans och Entreprenörsanda. Vi pratar ofta om både Entreprenörsandan och Professionalismen som aktiva beteenden och värderingar som styr och påverkar vår vardag, men av dessa tre ord tror jag att Balans ändå är det begrepp som har gett och påverkat oss mest. Det är ett subtilt och ibland svårdefinierat begrepp och som ger oss en livsåskådning som aldrig är enbart det ena eller det andra.

 

"Balans driver oss att inte se på vår omvärld eller oss själva som svart eller vitt, som antingen det ena eller det andra. Vi på Accigo är både och, samtidigt."

 

Vad är Balans?

När ett företag eller organisation har ett värdeord som Balans så tror jag att man instinktivt tänker att det är Balansen mellan arbete och fritid som menas, men i vårt fall är det bara ett av perspektiven. För om man tar sig tiden och gräver lite djupare runt ordet Balans så upptäcker man att det finns flera olika balanser att hantera. Om vi går tillbaka till våra tre värdeord så gäller det för oss att balansera Professionalism och Entreprenörsanda. Att bara välja Professionalism och fokusera på det, gör att det i slutändan upplevs som trögrörligt och fyrkantigt. Om man å andra sidan bara fokuserar på Entreprenörsanda så uppstår det ett antal andra negativa konsekvenser som kanske kan uppfattas ostrukturerade och opportunistiska. MEN om man kan hantera och agera Professionellt utifrån en Entreprenörsanda så uppstår både en flexibilitet och konsekvent beteende.   

 

"Att aldrig vara antingen eller  -utan både och."

Det finns många olika balanser i vårt företag eller ute hos våra kunder som till exempel:

  • centraliserad – decentraliserad affärsmodell
  • fokusera på tillväxt – stabilisera verksamheten
  • långsiktig strategi – kortsiktigt agerande

Att hålla dessa i balans kräver mycket av organisationen eftersom den perfekta balanspunkten inte är känd utan det är ett ständigt sökande efter var den är. Det gör att de flesta inte orkar med utan i stället väljer en av de två vägarna att fokusera på. Hur många har inte upplevt att ett företag har gått från decentraliserad till centraliserad affärsmodell eller vice versa. Eller varför inte centraliserad eller decentraliserad IT. Alla vet att det inte finns ett svar på dessa. Om inte annat så bevisas det i att man med en viss intervall byter synsätt eller modell. Att många agerar på detta sätt tror jag beror på att man skyr osäkerheten av att inte vara bestämd utan istället vara i mitten eller balansera åt något håll, och därför i syfte att skapa en imaginär säkerhet väljer antingen det ena eller det andra.

Att agera på detta sätt skapar en grogrund för en ryckig och kortsiktig verksamhet där det uppstår olika läger som argumenterar för sin sak och påpekar det dåliga med det som uppfattas som det motsatta lägrets ståndpunkt istället för att försöka få ut de positiva effekterna av båda sidorna. Världen är sällan svart eller vit.

 

Min övertygelse är att verksamheter inte längre har lyxen att kunna välja det ena eller det andra. 

Begrepp som two speed organisations som skall kunna husera ”maratonlöpare och sprinters” är svar på att kunna hantera en upplevd viktig balans. Att både kunna förvalta nuvarande verksamhet och samtidigt kunna vara snabbrörlig och fånga nya möjligheter eller försvara sig mot ny konkurrens. Det är två helt olika synsätt och det är dessutom olika typer av medarbetare som attraheras av de två olika synsätten. Det är en stor utmaning att husera dessa i samma organisation så att de båda känner att de får samma utrymme att påverka verksamhetens utveckling eller har samma status. De företag och organisationer som orkar se och husera sina unika Balanser är de som långsiktigt blir framgångsrika.

Fös oss på Accigo är Balans en stor del i vår framgång. Att aldrig vara antingen eller, utan både och. Det är framtidens organisationsstyrka, både för individen och för företaget, på både kort och lång sikt.


Vill du veta mer om hur vi ser på organisationsutveckling och medarbetarutveckling? Eller hur man kan driva ett företag utifrån starka värderingar istället för regler?

Hör av dig till mig så berättar jag mer!

Vänliga hälsningar
Mikael Balkö, partner och medgrundare
Telefon: 070-651 46 54
Mail: mikael.balko@accigo.se

Jobbar du redan på Accigo?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@accigo.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor