Oberoende företag skapar frihet för medarbetare att utvecklas!

 

Jan Mentzer, ev av Accigos grundare

 

Jag kom in i Business Wellness Group för att starta upp Accigo för snart elva år sedan. Jag har tidigare i mitt liv startat upp ett 20-tal företag från grunden, där jag i huvuddelen av alla företag varit ensam ägare med alla beslut och mandat som det innebär. Att komma med den bakgrunden in i en företagsgrupp med grundpelarna som ligger i en stark värdegrund och ett tydligt fundament där bolaget ska drivas i Kollektivt ledarskap, utifrån medarbetarens ambitioner (Ambitionsdrivet) var med skräckfylld nyfikenhet och spänning. Hur ska vi samverka och driva bolaget ihop med så många viljor utan några enstaka starka ledare som beslutar allt? -Kan ett bolag bli framgångsrikt på detta sätt? Och hur ska jag verka i detta sammanhang för att bli framgångsrik och må bra?

Kan så här i efterhand erkänna att jag hade en del cyniskt tänkande de första 12 månaderna, men kommer så väl ihåg den dagen när det släppte helt och hållet och jag förstod att hela grundtanken med allt vad vi menar med Business Wellness är framtidens sätt att driva företag. Jag själv har aldrig någonsin tidigare i mitt företagarliv levt i en sådan miljö av livfullhet. En form av energi med rätt form av ”trygg oro” för att aldrig tappa energin att fortsätta utveckla både mig själv, och även att vara med att leda mina kollegor i detta sätt som skiljer sig så tydligt från traditionella bolagsstrukturer. På detta sätt har jag funnit ett förhållningssätt i ständigt lärande och utveckling som förhoppningsvis är en stark bidragande kraft till att Accigo fortsätter utvecklas.

Jag börjar komma till åren och är en av företagsgruppens äldsta, men vill påstå att allt detta fortsätter ge mig den bästa nyfikenheten på att dagligen ta in nytt, glädjen, och energin som skapar maximal kraft och utveckling mot allt annat tidigare i mitt liv.

 

Oberoende - en av tre principer inom Accigos fundament.

Vi har tidigare pratat om att Kollektivt Ledarskap är en viktig del i hur vi driver och utveklar Accigo. Oberoende är den andra principen för hur vårt bolag ska verka. Det är en viktig sammanbindande del ur många perspektiv, både kortsiktigt som långsiktigt, för att uppnå allt vad vi strävar efter enligt vår Business Wellness filosofi och 100-åriga strategi. För en 100 årigt strategi har vi faktiskt, det är långsiktigt på riktigt. 

Vad vi främst menar med Oberoende är att varje bolag i Business Wellness Group ska klara sig själv, och själv styra sitt eget öde. Våra enda intressenter är därför kunder och medarbetare, och därför kan vi lägga fullt fokus på dessa två intressegrupper som den viktigaste delen av vår framgång och välbefinnande.

Att vi är oberoende påverkar vår vardag på många sätt. Att vi kan vara långsiktiga i hur vi investerar i våra medarbetare och våra kundåtaganden är för mig det absolut tydligaste resultatet av detta. Denna frihet är avgörande för att vi ska kunna känna oss delaktiga och ha möjlighet att påverka vårt sammanhang och vår utveckling. På detta sätt kan vi agera flexibelt och kundfokuserat med stort fokus på vad som aktuellt idag, och hur våra kunder och medarbetare vill att Accigo agerar och levererar.

Detta påverkar även vår tillväxt på ett positivt sätt. Tillväxt har inget egensyfte i sig, utan det handlar om att det ska finnas utrymme för att våra medarbetare ska kunna utvecklas i den takt de önskar. Nöjda medarbetare skapar nöjda kunder.

I vårt begrepp oberoende ingår även:

 • Delägarskap av aktiva medarbetare (Partnerägt). Accigo, som en del av Business Wellness Group, skall ägas av personer med stort engagemang i våra verksamheter och med djup insikt i våra värderingar och värdeerbjudande. Vi jobbar aktivt med att utöka andelen medarbetare som vill bli delägare och engagerad i Accigo på lång sikt.
      
 • Självfinansierat. För att vårt bolag skall klara sig i alla konjunkturer är verksamheten självfinansierad. Det betyder att det egna kassaflödet ska finansiera tillväxt i extrem högkonjunktur och hantera resultattapp i djup lågkonjunktur. Affärsmodeller och incitament är anpassade och utvecklas efter dessa principer så att helheten hänger ihop. Här finns ingen extern part som ställer kortsiktiga eller felaktiga krav. Det är vi som jobbar varje dag, i vår verklighet, som tar beslut i hur Accigo ska agera och utvecklas.
       
 • Organisk tillväxt. Accigo kommer aldrig att säljas eller slås samma med annat bolag så att intressentbilden ändras. Vi ska inte heller förvärva verksamhet som riskerar att vårt ekosystem ändras. På detta sätt säkerställer vi att vår kultur fortsätter att utvecklas i takt med våra medarbetare och kunder.

"Våra enda intressenter är därför kunder och medarbetare, och därför kan vi lägga fullt fokus på dessa två intressegrupper som den viktigaste delen av vår framgång och välbefinnande."

Varmt välkommen till Accigo - Ett växthus för människor!

Bli en av oss!

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Jobbar du redan på Accigo?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@accigo.se
 • Abel Yoseph
 • Adrian Torpestad
 • Alexander Grindberg
 • Alexander Velin
 • Amanda Koskinen
 • Amanda Oskarsson
 • Anders Persson
 • Andreas Dahl
 • Andreas Dahlquist
 • Anna Eriksson
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor